DOMEN I HOSTING


DOMEN (engl. DOMAIN)

domen Na internetu izraz domena (engl. domain) znači područje označeno nekim zajedničkim imenom, odnosno skup dostupnih informacija istoga tipa i vrste. Vaše ime domene je vaša adresa na internetu.
Kao što ljudi koriste Vaš telefonski broj da bi Vas nazvali, ime domene pruža drugima mogućnost da pristupe Vašim web stranicama na internetu. Poželjno je imati efektno, jednostavno i lako pamtljivo ime domene jer ono može igrati veliku ulogu u privlačenju posjetitelja na Vaše web stranice.
Ime domene određuje njezin vlasnik. Mi smo odabrali i registrirali domenu Lykoss.com po kojoj smo prepoznatljivi i to je ujedno naša web adresa.
Kratice oznake zemlje na kraju ime je vrhovne ili tzv. top-level domene. Ona označava zemlju
(.hr za Hrvatsku, .sr za Srbiju .ba Bosna i Hercegovina .de za Njemačku itd.) ili, kao što je to slučaj u SAD, djelatnost dotične tvrtke ili organizacije (.com za komercijalne stranice, .edu za obrazovne ustanove i slično).

Internet domena se može shvatiti i kao dobar položaj trgovine u nekoj ulici u gradu.
Što je Internet domena kraća i jednostavnija za pamtiti, to je isto kao da je lokacija trgovine na vrlo prometnom i lako dustupnom mjestu.

Zbog toga ne čudi što je u vrijeme zlatnog doba Interneta, krajem devedesetih, došlo do prave borbe za domenskim imenima, koju su dodatno potaknuli još neki faktori. Jedan od njih je činjenica da je iz povijesnih razloga najpopularnija vršna domena bila .com, unutar koje se uglavnom vodila cijela bitka za dostupna imena. Drugi faktor bio je i način registriranja domena. Domene su se onda, kao i danas, registrirale na principu "prvi došao, prvi dobio". Registrira li netko prije Vas domenski naziv koji želite, teško ćete ga dobiti nakon toga, osim ako ne uspijete dokazati da je dotični vlasnik uzurpirao Vaše zaštićeno ime (trgovačku marku), ili ga ne uspijete nagovoriti da Vam ustupi domenu za odgovarajući poveći dolarski ili euro iznos.
Sve ovo vama sad izgleda malo kompliciranoali ako se netko odluči kod nas naručiti izradu web stranice Lykoss.com besplatno će posredovati i za vas zakupiti web hosting i željeni DOMEN u koliko je slobodan.


Što je Hosting?


Hosting Internet stranice se moraju postaviti na posebna računala koja su dostupna 24 sata na dan (neprekidno, non-stop) i takva računala zovu se web serveri. Prostor koji Vi želite imati na tom serveru određuje cijenu koju će te trebati plaćati da bi mogli postaviti svoje stranice.

Web Hosting je usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i pripadajućih serverskih resursa za smještaj web stranica na web poslužitelju i za korištenje e-maila.

U "paketu" sa hosting prostorom dobivate uvijek i mogućnost korištenja e-mail adresa sa sufiksom prema nazivu Vaše domene.

Sam prostor HOSTING nije toliko skup, i svakog dana cijene padaju, kao što npr. padaju i cijene hard diskova. Ali cijena nije zapravo određena samo veličinom prostora kao jedinim faktorom.
Nakon što ste zakupili prostor i registrirali domenu morate postaviti sadržaje tj. svoje web stranice na poslužitelj. Za postavljanje sadržaja koristi se FTP protokol - većina programa za izradu web stranica u sebi sadrže FTP klijent i jednostavno omogućavaju slanje stranica na poslužitelj (upload).
Bitno je voditi računa da se podaci smještaju u foldere kako je navedeno u dokumentima koje primite nakon registracije domena (npr. folder za smještanje web stranica na našem serveru je /www
Za vlastito postavljanje stranica, podarzumijeva se da raspolažete već određenim znanjem, no ukoliko Vam zatreba pomoć, također Vam stojimo na raspolaganju.
Svaki web hosting paket (model) uključuje niz korisnih administratorskih funkcija.
Vama kao vlasniku paketa omogućen je detaljan pregled statistika posjećenosti stranica, aktivacija raznih predinstaliranih skripti (web-dućani, portali, brojači posjeta itd.), definiranje ograničenja pristupa stranicama, definiranje korisnika e-mailova, podešavanje poddomena itd.
Control Panel predstavlja web sučelje pomoću kojeg na jednostavan način pristupate tim administratorskim funkcijama. Control panelu pristupate preko Vašeg browsera, npr. Internet Explorera.
Svaki web hosting paket (pa i oni za male korisnike) omogućava korisnicima čitanje
e-maila korištenjem web preglednika (tzv. WebMail) sa bilo kojeg mjesta na kojem imaju pristup internetu. Ta opcija je pogodna ako ste primjerice na putu i nemate sa sobom svoj laptop. Pristup web-mailu je autoriziran (koristi se isto korisničko ime i lozinka kao i za pristup ostalim administratorskim dijelovima paketa), a obavlja se spajanjem na web adresu koju dobivate uz sve upute prilikom otvaranja Vašeg korisničkog paketa.
Svi web paketi (modeli) omogućavaju korisnicima kompletnu podršku za rad sa
e-mailovima. Paketi koriste POP 3 protokol ili IMAP poslužitelje za skidanje pošte,
te SMTP za slanje pošte. dakle, možete za primanje i slanje e-maila koristiti Outlook Express, Netscape messenger mail, Eudoru, The Bat ili bilo koji drugi program za e-mail
na koji ste navikli. Naravno, omogućeno je i korištenjem webmail alata dostupnih iz Control Panela svakog od paketa.

Za sve daljnje informacije i pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

 
Lykoss

.LYKOSS.